Darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas

Vidutinis mėnesinis bruto 

darbo užmokestis (koeficientas)

2016 m.

Vidutinis mėnesinis bruto

darbo užmokestis (koeficientas)

2017 m. 

Vidutinis mėnesinis bruto

darbo užmokestis (koeficientas)

2018 m.

Direktorius

26,85

7,31

7,31

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

16,3

5,6

5,47

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

13,2

4,0

4,0

Auklėtojas (stažas iki 10 m.)

15,95

4,6

4,51

Auklėtojas (stažas nuo 15 m.)

16,25

4,8

4,68

Vyresnysis auklėtojas

18,0

5,3

5,2

Auklėtojas metodininkas

19,65

5,7

5,66

PU pedagogas

18,9

5,5

5,46

Logopedas metodininkas

19,11

5,55

5,4

Specialusis pedagogas metodininkas

19,11

5,55

5,4

Vyresnysis meninio ugdymo pedagogas

17,35

5,1

4,54

Dietistas

MMA

3,3

3,3

Vyr. virėjas

MMA

3,6

3,6

Virėjas

MMA

3,3

3,3

Sandėlininkas

MMA

3,3

3,5

Kiemsargis

MMA

MMA

MMA

Darbininkas

MMA

MMA

MMA

Sekretorius-archyvaras

MMA

3,3

3,3

Auklėtojo padėjėjas MMA 3,0 3,12
3,1 3,1
3,2 3,2
3,3 3,3
 
 

 

* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyrisusybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480

 „Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo“ III skyriaus 18 punktu , praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis nepateikiamas.

KELMĖS R. TYTUVĖNŲ VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS

Biudžetinė įstaiga

Taikos g. 1

86475 Tytuvėnai

Kodas 190113899

Juridinių asmenų registras

Tel. nr. 8 427 5 64 35

El. p. tytuv.l.d@gmail.com

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Vaizdo rezultatas pagal užklausą „SVEIKATIADOS LOGOTIPAS“
 
Vaizdo rezultatas pagal užklausą „MAŽŲJŲ OLIMPIADOS LOGOTIPAS“
 
Vaizdo rezultatas pagal užklausą „laimingas vanduo-laimingas zmogus logotipas“
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Vaizdo rezultatas pagal užklausą „laimingas vanduo logotipas“