Mokestis už darželį

 

 

Tėvai moka 100% nustatytos 3 kartų per dieną maitinimo normos mokestį už kiekvieną lankytą, nelankytą, tačiau nepateisintą dieną.

 

VAIKŲ DIENOS MAITINIMO ĮKAINIAI:

 

Lopšelio gr. – 1,71 Eur, darželio ir priešmokyklinio ugdymo gr. – 2,00 Eur (Tarybos sprendimas 2016-12-22 Nr. T-401).

Už kiekvieną vaiko lankytą ikimokyklinėse grupėse dieną mokamas 0,46 Eur  mokestis (Tarybos sprendimas 2014-12-22 Nr.T-400).

Mokestis už vaikų išlaikymą įstaigoje turi būti sumokėtas už einamąjį mėnesį, ne vėliau kaip iki 25 dienos (gruodžio mėnesį – iki 20 d.).

Užmokestį tėvai gali sumokėti internetu ir "Perlo" terminale.

 

LENGVATŲ TAIKYMO TVARKA

 

Užmokestis nemokamas:

1.     Vaiko ligos metu

2.     Tėvų atostogų metu

3.     Tėvams dirbant pamainomis

4.     Kai šeima gauna socialinę pašalpą.

5. Mokinių atostogų metu (Tarybos sprendimas 2013-11-26 Nr.T-341)

 

UŽMOKESTIS MAŽINAMAS 50% JEIGU:

 

 

1.     Vaikas turi tik vieną iš tėvų;

2.     Šeima augina tris ir daugiau vaikų;

3.     Vienas iš tėvų mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje;

4.     Vienam iš tėvų nustatytas neįgalumas;

5.     Šeimos pajamos vienam šeimos nariui neviršija 1,5 VRP dydžio.

Dokumentai, kuriais vadovaujantis taikomos lengvatos, pateikiami pradėjus lankyti įstaigą, o vėliau – kartą per ketvirtį iki mėnesio 10 d.

Laiku nepateikus dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendra tvarka.

Pasikeitus aplinkybėms, dėl kurių buvo taikoma mokesčio lengvata, tėvai įpareigojami per mėnesį apie tai informuoti ugdymo įstaigos vadovą.

Tėvai atsako už pateikiamų dokumentų ir informacijos teisingumą.

 

 

KELMĖS R. TYTUVĖNŲ VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS

Biudžetinė įstaiga

Taikos g. 1

86475 Tytuvėnai

Kodas 190113899

Juridinių asmenų registras

Tel. nr. 8 427 5 64 35

El. p. tytuv.l.d@gmail.com

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Vaizdo rezultatas pagal užklausą „SVEIKATIADOS LOGOTIPAS“
 
Vaizdo rezultatas pagal užklausą „MAŽŲJŲ OLIMPIADOS LOGOTIPAS“
 
Vaizdo rezultatas pagal užklausą „laimingas vanduo-laimingas zmogus logotipas“
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Vaizdo rezultatas pagal užklausą „laimingas vanduo logotipas“