Ugdymas

UGDYMO PROGRAMOS

 

  • Ikimokyklinis ugdymas vykdomas pagal lopšelio-darželio pedagogų parengtą ikimokyklinio ugdymo programą, patvirtintą Kelmės raj. savivaldybės Tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T-160;  
  • Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal „Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą" (2014);
  • Sveikos gyvensenos programa 2015-2019 m. m. "Sveikatos spindulėlis", patvirtintą Tytuvėnų vaikų lopšelio-darželio direktoriaus 2015 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-10.
  • Nuo 2011 m. sausio mėn. priešmokyklinėje grupėje pradėtas vykdyti Goethe`s instituto projektas „Vokiečių kalba su Hans Hase priešmokykliniame ugdyme“.
  • Tarptautinė vaikų socialinių gebėjimų ugdymo programa "Zipio draugai".

 

 

KELMĖS R. TYTUVĖNŲ VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS

Biudžetinė įstaiga

Taikos g. 1

86475 Tytuvėnai

Kodas 190113899

Juridinių asmenų registras

Tel. nr. 8 427 5 64 35

El. p. tytuv.l.d@gmail.com

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Vaizdo rezultatas pagal užklausą „SVEIKATIADOS LOGOTIPAS“
 
Vaizdo rezultatas pagal užklausą „MAŽŲJŲ OLIMPIADOS LOGOTIPAS“
 
Vaizdo rezultatas pagal užklausą „laimingas vanduo-laimingas zmogus logotipas“
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Vaizdo rezultatas pagal užklausą „laimingas vanduo logotipas“