Vizija, misja, filosofija

VIZIJA

 
Tytuvėnų lopšelis–darželis – tai moderni, aukštos kultūros, nuolat ieškanti, kurianti organizacija, garantuojanti saugias ir sveikas ugdymo(si) sąlygas. Tai įstaiga, plėtojanti ryšius su socialiniais partneriais, puoselėjanti aplinkos svetingumą, saugumą, estetiką, auginanti ateities žmogų, gebantį ieškoti, sveikai gyventi ir kurti visą gyvenimą.
Tai įstaiga, prisiimanti atsakomybę už iškeltų ugdymo tikslų įgyvendinimą ir pasiektus rezultatus.
 
MISIJA
 
                         Kiekvienam miesto ir jo apylinkių vaikui prieinamas kokybiškas ankstyvasis, ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, užtikrinantis globą ir socializaciją, sudarantis sąlygas pasirengti gyvenimui demokratinėje visuomenėje, plėtojantis žinias apie sveiką gyvenseną ir siekiantis, kad ji taptų socialine norma.
 
FILOSOFIJA
 
Žmogaus ugdymas – vientisas procesas, paremtas saviaukla, natūralia vaiko prigimtimi, jo sugebėjimu pačiam kurti save, laisvai renkantis priemones.
Pagarba vaikui, jo teisėms ir nepriklausomybei.
Laisvas vaikas yra tada, kai jis turi savo judesių tikslą, kai gali laisvai pasirinkti naują veiklą, turi galimybę samprotauti, daryti sprendimus, taisyti klaidas ir tokiu būdu programuoti bei formuoti savo asmenybę.
Darbuotojų kompetencijos ugdymas – siekimas aukštesniųjų veiklos motyvų ir savęs įprasminimo, sugebėjimas integruoti įvairias žinias, netradiciškai mąstyti.
Darbuotojų asmeninės iniciatyvos skatinimas – galimybės tobulėjimui, nuolatiniai ieškojimai ir kūryba.

 

KELMĖS R. TYTUVĖNŲ VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS

Biudžetinė įstaiga

Taikos g. 1

86475 Tytuvėnai

Kodas 190113899

Juridinių asmenų registras

Tel. nr. 8 427 5 64 35

El. p. tytuv.l.d@gmail.com

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Vaizdo rezultatas pagal užklausą „SVEIKATIADOS LOGOTIPAS“
 
Vaizdo rezultatas pagal užklausą „MAŽŲJŲ OLIMPIADOS LOGOTIPAS“
 
Vaizdo rezultatas pagal užklausą „laimingas vanduo-laimingas zmogus logotipas“
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Vaizdo rezultatas pagal užklausą „laimingas vanduo logotipas“