Kelmės r. tytuvėnų

Lopšelis - darželis

Tytuvėnų lopšelis-darželis – tai moderni, aukštos kultūros, nuolat ieškanti, kurianti organizacija, garantuojanti saugias ir sveikas ugdymo(si) sąlygas. Tai įstaiga, plėtojanti ryšius su socialiniais partneriais, puoselėjanti aplinkos svetingumą, saugumą, estetiką, auginanti ateities žmogų, gebantį ieškoti, sveikai gyventi ir kurti visą gyvenimą.

Priėmimo tvarkaKontaktai

2% parama

KELMĖS R. TYTUVĖNŲ VAIKŲ LOPŠELIUI-DARŽELIUI

Gerbiami pedagogai, vaikų tėveliai, lopšelio-darželio  bičiuliai,

LR Vyriausybės įstatymas leidžia Jums pervesti iki 2% nuo savo pajamų mokesčio ir tokiu būdu paremti lopšelį-darželį, kurį lanko Jūsų vaikai.

Prašymą galima užpildyti ir nunešti į mokesčių inspekciją arba elektroniniu būdu internete (www.vmi.lt) iki gegužės 1 d.

Mūsų įstaigos rekvizitai:

Kelmės r. Tytuvėnų vaikų lopšelis-darželis
Adresas: Taikos g. 1, LT-86475 Tytuvėnai
Įstaigos kodas: 190113899
Elektroninis paštas: tytuv.l.d@gmail.com
Telefonas 8 (427) 56435

Dėkojame ir tikimės Jūsų paramos. Ji labai reikalinga gerinant Jūsų vaikų ugdymo sąlygas.

HIMNAS

TIPU TAPU TIPU TAPU SKUBAM, LEKIAM,
TIPU TAPU TIPU TAPU Į DARŽELĮ.
PAMOJUOSIME MAMYTEI IR TĖVELIUI,
NELIŪDĖKITE, MIELIEJI, − ČIA MUMS GERA.

SKRAIDO PIEVOSE DRUGIAI,
O DARŽELYJE VAIKAI.
KAIP DRUGELIAI ŽIEDELIUS
AUKLĖTOJOS MYLI MUS.

IR RAŠYSIM, IR DAINUOSIM, IR SKAIČIUOSIM,
IR DAR VISKO, IR DAR VISKO DAUG IŠMOKSIM.
AUKLĖTOJOS ČIA IŠMOKYS MUS SKAITYTI
IR MEŠKIUKĄ, IR LĖLYTĘ UŽMIGDYTI.

SEKS VAIKYSTĖS PASAKĄ,
GLOSTYS MUS ŠVELNIA RANKA.
APKABINS ČIA IR PRIGLAUS,
MŪS KASDIEN DARŽELIS LAUKS.

Misija

Kiekvienam miesto ir jo apylinkių vaikui prieinamas kokybiškas ankstyvasis, ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, užtikrinantis globą ir socializaciją, sudarantis sąlygas pasirengti gyvenimui demokratinėje visuomenėje, plėtojantis žinias apie sveiką gyvenseną ir siekiantis, kad ji taptų socialine norma.

Kolektyvas

Vaikučius ugdo 6 ikimokyklinio ugdymo auklėtojos,  priešmokyklinio ugdymo pedagogė, pagalbos mokiniui specialistė (logopedė-specialioji pedagogė), meninio ugdymo mokytoja.

Įstaigos tvarka, vaikų maitinimu ir sveikata rūpinasi 11 aptarnaujančio personalo darbuotojų.

i

Naujienos

SPRENDIMAS

Dėl sutikimo reorganizuoti Kelmės r. Tytuvėnų vaikų lopšelį-darželį prijungiant prie Kelmės r. Tytuvėnų gimnazijos ir reorganizavimo sąlygų paskelbimo

PRANEŠIMAS

Apie Kelmės r. Tytuvėnų vaikų lopšelio-darželio reorganizavimą
prijungimo būdu prie Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos.

įsteigtas

pedagogai

Vaikai

personalo darbuotojų

Kontaktai

Adresas: Taikos g. 1, LT-86475 Tytuvėnai

Telefonas: 8 427 56435

El. paštas: tytuv.l.d@gmail.com