Gamta yra svarbiausia žmogaus gyvenimo aplinka, sveikatos šaltinis. Vaikai turi bendrauti su gamta, būti susiję su ja, kad pajustų grožį, poveikį, dvasinę stiprybę. Mes, pedagogai, turime sudaryti sąlygas savo ugdytiniams, kad būtų jiems gera natūraliame gamtos pasaulyje. Todėl Tytuvėnų lopšelio – darželio priešmokyklinio ugdymo pedagogės Rima Šivickienė ir Roma Zenauskienė kartu su vaikais nusprendė įgyvendinti projektą „Gamta – visų namai“. Vienas iš projekto tikslų buvo, kad priešmokyklinukai sugebėtų išgirsti gamtos šauksmą, garsus, matytų ir pajustų gamtos grožį. Mokėtų pastebėti blogį, kurį daro suaugę žmonės ir patys taip nesielgtų.

Tris savaites vykdomo projekto metu vaikai kuo daugiau gamtoje ilsėjosi, žaidė, stebėjo medžių, krūmų įvairovę, mokėsi skirti medžių lapus, ieškojo atsakymų į daugelį klausimų, įvairiais pojūčiais tyrinėjo gamtą, bandė piešti gamtos dažais, džiaugėsi pirmaisiais pakąstos šalnos žiedeliais, lapais, uogomis. Organizavome žygius į mišką, miško muziejų, prie Giliaus ežero, į Tytuvėnų urėdiją. Labai įdomu vaikams buvo miško muziejuje klausytis Teisučio Majausko pasakojimo apie paukštelius ir žvėrelius, gyvenčius Lietuvos miškuose ir laukuose. Taip pat vaikai dalyvavo susitikime su girininku Jankūnu.

                        Trečią savaitę vaikai ne tik paveiksluose stebėjo vaisius ir daržoves, bet ir patys juos ragavo, rinko skaniausią.

                   Projekto pabaigoje priešmokyklinukai dalyvavo Tytuvėnų kultūros centre surengtoje šventėje „Rudenėlio takučiu“. Šventę vedė „Šalna“ (Ugnė) ir „Vėjas“ (Naglis). Kaip gera buvo vaikams deklamuoti eilėraščius apie vaisius ir daržoves, minti mįsles, dainuoti daineles, žaisti žaidimus. Šventės pabaigoje visi vaikai sukosi „daržovių“ ratelyje. Už dalyvavimą šventėje vaikučiai ir pedagogės buvo apdovanotos Tytuvėnų kultūros centro padėka.