Mūsų lopšelio – darželio bendruomenė prisijungė prie akcijos "Savaitė BE PATYČIŲ"  Plakatas.jpg

              Kovo 19-23 d. mūsų įstaigos bendruomenė dalyvavo respublikinėje akcijoje „Savaitė BE PATYČIŲ“. Esame Tarptautinės programos „Zipio draugai“ dalyviai, todėl ir šios akcijos metu  visi susiburiame draugiškai ir aktyviai veiklai. Akcijoje dalyvaujame jau antri metai.  Šiais metais įsijungėme į bendrą veiklą „Kuriame draugystės knygą“. Per kūrybą buvo stengtasi perteikti, kas yra draugystė, ką reiškia draugai. Pokalbių metu vaikai sužinojo, kas yra patyčios, kodėl negalima tyčiotis. Veikla vyko mūsų amžiaus vaikams prieinamomis formomis.

      Visą savaitę vyko renginukai “Padėkime tapti gerais draugais“, kurių metu vaikai žaidė draugystės ratelius, klausėsi sekamų pasakų, žiūrėjo animacinius  filmukus apie draugystę. Kovo 20 d. lauke susibūrėme į ratelį – šypsenėlei padaryti. Rankose vaikai turėjo paukštelius . Po to ėjome į Tytuvėnų regioninį parką, kur vyko šventė „Žemės dienai“ paminėti.

      Didžiausio susibūrimo ir bendravimo pareikalavo kūrybinė veikla, kurios metu sukurta ir pagaminta „Draugystės knyga“. Į šią knygą sudėta sava kūryba – eilėraštukai, ketureiliai, pasakojimai, pasakėlės, mįslės, priežodžiai, kuriuos iliustravo patys vaikai. Knygelė gavosi linksma ir suteikė vaikams džiaugsmo, nes kūrė kartu su tėveliais, auklėtojomis. Knygutėje atsispindi draugystės ir bendravimo temos. Dar buvo organizuojama piešinių parodėlė „Draugystė“. Vaikai iš popieriaus kirpo ir piešė knygoms skirtukus, patys organizavo parodėlę ir išrinko keletą jiems labiausiai patikusius .

        Baigiamojoje savaitės veikloje bendradarbiavome su Tytuvėnų biblioteka. Vaikų bibliotekos vedėja Dalia Galbuogienė mus mielai sutiko kovo 23 d. Vyko  renginukas , kurio metu mes dovanojome savo sukurtą „Draugystės knygą“ bibliotekai. Taip pat padovanojome vaikų sukurtus skirtukus knygoms. Vaikai džiaugėsi apsilankę bibliotekoje, bendravo, žaidė, pažadėjo, kad ateis su tėveliais paskaityti pačių sukurtos knygelės Su gera nuotaika baigėme savaitės veiklą. Vaikai patyrė gerų emocijų.