“Aš supratau, kad, kai susiduriama su jausmais, giliais išgyvenimais ir problemomis, vaikų ir suaugusiųjų gyvenimas-labai panašus….”

                                      Jau keturi metai mūsų įstaigoje vykdoma Tarptautinė programa “Zipio draugai”. Ši programa ugdo mažų vaikų socialinius įgūdžius bei pasitikėjimą savimi, moko padėti kitiems ir sau įveikti sunkumus. Pedagogas dirbdamas išmoksta būti tiesus ir atviras su vaikais.

                                      Gegužės 7 dieną vyko atsisveikinimo valandėlė su mūsų draugu,vabaliuku Zipiu. Vaikai piešė ir gaminosi karūnėles.Vyko piešinių parodėlė, kurioje bovo jų piešinukai skirti Zipiui. Pakartojome, ką mokėmės per visas 24 valandėles. Vaikai bendravo, žaidė, sakė ketureilius savo draugui vabaliukui. Manau , kad vaikai išmoko daug gero, patyrė gražių akimirkų, sužinojo, kaip susirasti draugų, tapo drąsesni, nuoširdesni, išmoko taisykles, kurios reikalingos kasdieniniame gyvenime. Vaikai buvo apdovanoti „Zipio draugų“ diplomais.

Programoje „Zipio draugai“ dalyvavo pedagogė Laimutė Barčauskienė.