Tytuvėnų vaikų lopšelio-darželio direktorė D.Žilinskienė ir UAB „Saerimner“ generalinis direktorius S.Leonavičius 2012 m. spalio 10 d. pasirašė paramos sutartį, pagal kurią UAB „Saerimner“ suteikė Tytuvėnų vaikų lopšeliui-darželiui  2000 Lt paramą. Parama skirta įstaigos vaikų lauko aikštyno atnaujinimui.

Direktorė D.Žilinskienė visos lopšelio-darželio bendruomenės vardu dėkoja paramos davėjui UAB „Saerimner“ už suteiktą paramą, kuri bus panaudota atnaujinant įstaigos teritorijoje esantį vaikų žaidimų aikštyną, įrengiant naujas žaidimų aikšteles. Lauko aikštyno atnaujinimo darbai bus pradėti 2013 m. pavasarį, panaudojant gautas paramos lėšas iš UAB „Saerimner“.