ULAC ragina kūrybiškai ir linksmai pažvelgti į švarių rankų svarbą – sukurti originalų šokį, kuriame būtų pavaizduoti teisingi rankų plovimo judesiai. Šioje iniciatyvoje dalyvauja ir mūsų įstaiga. "Voveriukų" ir "Pelėdžiukų" jungtinį "Švarių rankų šokį" pamatysite čia.

Daugiau informacijos apie iniciatyvą galite rasti ULAC svetainėje.

 

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui Irena Levickienė