Tytuvėnų vaikų lopšelyje – darželyje vykdoma vidaus patalpų rekonstrukcija iš Europos sąjungos ir savivaldybės lėšų. Tačiau lauko aikštyno būklė rėžia akį kiekvienam praeinančiam: įrengimai pasenę, lauko pavėsinės – su asbestiniais stogais, neremontuotos nuo jų pastatymo. Ir lopšelio – darželio darbuotojai, ir lankančių vaikų tėveliai suinteresuoti, kad vaikai žaistų jaukioje ir saugioje aplinkoje. Kadangi įstaiga lauko aikštyno remontui lėšų neturi, nuspręsta organizuoti aikštyno tvarkymo akciją, ieškoti rėmėjų, kurie pagelbėtų atnaujinant senus ir pastatant naujus lauko įrenginius vaikų užimtumui. Rugsėjo 6 dieną į susitikimą kvietėme lopšelį – darželį lankančių vaikų tėvelius ir visus kitus, galinčius prisidėti įvairiomis medžiagomis, talkinti įrengiant žaidimų aikšteles, pasiūlyti naujų minčių ir idėjų.

Pagalbininkų netrūko. Tytuvėnų regioninis parkas, bendradarbiaudamas su VĮ Tytuvėnų miškų urėdija, pakeitė senąsias aikštyno sūpynes naujomis, smėlio dėžėms pagamino dangčius.

Labiausiai buvome nustebinti vieno tėvelio pateiktu konkrečiu pasiūlymu – asmeniškai, savo lėšomis suremontuoti dvi lauko pavėsines. UAB “Vėjo pjūvis” direktorius Vidmantas Valatka pasiūlė savo asmeninėmis lėšomis atnaujinti pavėsinių stogų konstrukcijas, o seną, kenksmingą stogo dangą pakeisti nauja. Atnaujintose  pavėsinėse taip pat bus įrengti nauji suoliukai.

Tytuvėnų vaikų lopšelio – darželio direktorė Daiva Žilinskienė visos lopšelio – darželio bendruomenės vardu dėkoja visiems prisidėjusiems prie jaukios ir saugios vaikų aplinkos kūrimo, o ypatingai – UAB “Vėjo pjūvis” direktoriui Vidmantui Valatkai.