Vasario 20 d. darželyje vyko šventinis rytmetys ,,Mano gimtinė Lietuva“, skirtas Vasario 16 paminėti. Nuskambėjus Lietuvos himnui, vaikai, laikydami rankutėse savo gamybos vėliavėles,  klausėsi auklėtojos L. Barčauskienės pasakojimo apie gimtinę Lietuvą, jos praeitį, simbolius, svarbias Lietuvai datas. Vaikai žaidė lietuvių liaudies žaidimus, dainavo dainelę apie Lietuvą.

 Šventė tęsėsi  logopedės – spec. pedagogės  S. Andrulienės organizuojamo metinio projekto ,,Mano burnelėje žydi žodeliai“ vaikučių deklamuojamais posmais apie Lietuvą, kuriuos išmoko su savo tėveliais.

 Šventė turėjo gražų tikslą – kad vaikai nuo mažų dienų mylėtų savo gimtą kraštą, kad suprastų, jog meilė Tėvynei – tai meilė ne tik jos žemei, medžiui, kalbai, bet ir viskam, kas joje gyva: ir žiemą suvargusiam paukšteliui, ir striukauodegiui kiškeliui…. (FOTO)

 

L. Barčauskienė

S. Andrulienė