Saulėtą, gražų kovo 22  rytą Tytuvėnų lopšelio – darželio vaikučius aplankė Pavasaris. Šventinio rytmečio "Pavasarėlis jau pas mus" vedančioji auklėtoja Audronė Plekavičienė pakvietė gausų būrį vaikučių ir jų tėvelių pasveikinti Pavasarį. Į Pavasario sutiktuves sugužėjo visa Lietuva – žemaičiai – "Zuikučių" grupė, aukštaičiai – "Viščiukų" grupė, dzūkai – "Pelėdžiukų" grupė ir suvalkiečiai – "Voveriukų" grupė. Grupių pasirodymai atspindėjo Lietuvos etnokultūrinius regionus. Vaikai atliko tarmiškas daineles, žaidimus. Šventės pabaigoje visi dalyviai vaišinosi įvairiausiais patiekalais, kuriuos padėjo suruošti vaikučių tėveliai ir darželio darbuotojos.

Šventės tikslas –  padėti vaikams ugdytis tautinį tapatumą ir etnokultūrinį raštingumą, pažinti ir vertinti savo tautos ir Lietuvos tradicinę kultūrą, suprasti jos gyvybingumą ir nuolatinį atsinaujinimą, suvokti save kaip tos kultūros puoselėtoją.

Vaikai susipažino su lietuvių liaudies pavasario švenčių papročiais, tradicijomis, apeigomis, liaudies spėjimais, pajautė bendravimo svarbą, patyrė daug džiugių emocijų. (FOTO)

 

 

Meninio ugdymo mokytoja Irena Levickienė