Tėvelių, kurie pateikė prašymus  dėl vaikų priėmimo nuo 2013 m. rugsėjo 1 d., prašome kuo skubiau patvirtinti apie savo sprendimą lankyti (ar nelankyti) lopšelį – darželį nuo 2013 m. rugsėjo 1 d., remiantis “Vaikų priėmimo į Kelmės r. Tytuvėnų vaikų lopšelio – darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo” punktais:

1.    Iki einamųjų metų gegužės 1 d.  vaiko, įrašyto pasirinktoje įstaigoje į eilę, tėvai (globėjai, rūpintojai) pageidavimą lankyti pasirinktą įstaigą nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. pakartotinai patvirtina raštu, atvykę į įstaigą arba elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu paštu tytuv.l.d@gmail.com) arba kt. Žodinis patvirtinimas negalioja.

2.    Tėvai (globėjai, rūpintojai) iki einamųjų metų gegužės 1 d. pakartotinai nepatvirtinę pageidavimo lankyti įstaigą nuo einamųjų metų rugsėjo  1d., praranda vietą eilėje pagal prašymo registravimo datą ir jų vaikas į pasirinktą ugdymo įstaigą priimamas tik esant laisvai vietai.

Dėl patvirtinimo kreiptis į administraciją.