Vasario 14 dieną mūsų darželyje vyko šventinis rytmetys, skirtas Vasario 16-ąjai paminėti „ Mano gimtinė – Lietuva“. Po trumpo įžanginio žodžio šventė iškilmingai buvo pradėta Lietuvos himnu, kurį giedojo visi šventės dalyviai.

Auklėtoja Roma vaikams papasakojo apie mūsų kraštą, Lietuvos simbolius.

Logopedė-specialioji pedagogė pakvietė vaikučius padeklamuoti išmoktus eilėraštukus apie Lietuvą. Tarp gražių posmų skambėjo  dainelės. Gražiausius žodžius gimtinei keitė nuostabūs Lietuvos  vaizdai iš paukščio skrydžio.  

 

 

Logopedė-specialioji pedagogė Sandra Andrulienė