Kovo 4 dienos rytą Tytuvėnų vaikų lopšelį-darželį aplankė Kazakevičių šeimyna. Kazimieras Kazakevičius, lydimas savo gaspadinės Kazimieros Kazakevičienės, vedė derybas su darželio direktore dėl jų vienturtės dukters Kazytės Kazakevičiūtės. Šeimyna nusprendė, kad jų vardinės – pats tinkamiausias laikas pradėti mažylę leisti į darželį.

Norėdami atšvęsti sėkmingas derybas, Kazakevičiai apsilankė visose lopšelio-darželio grupėse ir pakvietė visus į kiemą Užgavėnių švęsti.

Išgarmėję į kiemą, vaikai labai nustebo – ten, kaip niekur nieko, vaikštinėjo Žiema. Ji apsidžiaugė pamačiusi vaikus –  liūdna vienai kieme slampinėti. Žiema linksmino, šokdino vaikus tol, kol pro šalį skrido Gandras. Paukštis tuoj puolė tvarkos daryti – pavasaris ant nosies, o kieme Žiema vaikštinėja. Kur tai matyta?! Vaikai skanduodami „Žiema, Žiema, bėk iš kiemo“, netruko Žiemos išvaryti. Dar pėdoms Žiemos neataušus, visus pradžiugino pasirodęs Pavasaris.

Vaikai linksminosi į valias: šoko, dainavo, Kanapinį iš Lašininio riebaus glėbio gelbėjo, Šeimininkių skanių blynų ragavo. Šventės pabaigoje buvo užkurtas laužas, kuriame sudeginta Morė – visos žiemos negandos. (FOTO)

 

 

Irena Levickienė

direktoriaus pavaduotoja ugdymui