Teatras ugdo ir padeda kurtis vaiko pasaulėvaizdžiui, moko atskirti gėrį nuo blogio, formuoja vertybes ir nuostatas.

Stebėdami animacinius filmus vaikams, klausydami pasakų, kurdami „Draugystės knygą“,Tytuvėnų lopšelio-darželio vaikai prisidėjo prie respublikinės akcijos „Didžioji savaitė be patyčių 2014“. Savaitės veiklos metu vaikai piešė ekslibrisą, savo šauniausią draugą, žaidė įvairius ratelius, mankštinosi, buvo draugiški ir kūrybingi.

Akcijos metu buvo sukurtas ir vaikų išrinktas ekslibrisas, kuris žymės ir ateityje visas mūsų įstaigoje sukurtas „Draugystės knygas“. Darželio fojė suorganizuota vaikų sukurtų ekslibrisų parodėlė.

Prieš keletą metų užmegztas ryšys su Tytuvėnų miestelio biblioteka nenutrūko, todėl „Draugystės knygą“ vėl dovanojome bibliotekai. Tai jau antroji mūsų vaikų, tėvų, pedagogų sukurta ir padovanota knyga.

 

Veikla grupėse baigėsi. Vaikai suprato kaip smagu būti visiems kartu ir turėti daug draugų, kurie kiekvieną rytą galėtų pasakyti „LABAS“…

 

PU pedagogė Rima Šivickienė ir auklėtoja Irma Knyzelienė