Balandžio 30 d. yra Tarptautinė triukšmo supratimo diena ir ją paminėjome tylos minute. Šios akcijos „Tylos stebuklinga versmė“ tikslas – ugdyti vaikų supratimą apie triukšmą, diegti atsakomybę dėl pačių keliamo triukšmo jiems augant ir vėliau suaugus.

Tyla yra vertybė, kurią turime visi saugoti ir išmokti naudotis. Gamtoje yra daugiausia tylos. Mūsų lopšelio-darželio bendruomenė akcijos metu skubėjo į artimiausią mišką klausytis, kaip sugrįžta į lizdus paukščiai, kaip dirba miško „daktaras“. Tai nuostabus tylos supratimas. 

 

PU pedagogė Rima