Gegužės 23 d. Kelmės vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ kieme vyko respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų etninė šventė Devintinės „Iš žolių – devynių, vainikėlį sau pinu…“, skirta etninei kultūrai plėtoti. Į šią šventę vyko ir Tytuvėnų vaikų lopšelio-darželio atstovai, lydimi auklėtojos S. Aleksandravičienės. Programėlę mūsų ugdytiniams paruošė Tytuvėnų miesto kultūros centro darbuotoja N. Bagdonavičienė. Renginyje skambėjo lietuvių liaudies dainos, instrumentinė muzika, sukosi rateliai. Po pasirodymų svečiai ir šventės dalyviai buvo apdovanoti Kelmės parapijos Bažnyčioje pašventintais Devintinių žolynėliais ir pakviesti vaišintis senoviniais tradiciniais lietuvių valgiais.

 

Organizatoriai