BaBalandžio 14-15 dienomis Tytuvėnų gimnazijos II ir III gimnazijinių klasių moksleiviai, vadovaujami profesinio veiklinimo specialistės Astos Urbonaitės svečiavosi Tytuvėnų vaikų lopšelyje-darželyje. Gimnazistų apsilankymo tikslas – susipažinti su ikimokyklinio ugdymo auklėtojo profesija. Naujų "auklėtojų" apsilankymas nudžiugino ne tik vaikus, bet ir pedagogus – dirbant su tokiu dideliu būriu vaikučių, pagalba visada ne pro šalį.

Štai priešmokyklinio ugdymo pedagogė Rima Šivickienė pasidžiaugė jos grupėje pasirodžiusiais vyrukais, nes pedagogė kaip tik ruošė ugdomajai veiklai interaktyvią lentą. Technika – vyriškas reikalas.

"Zuikučių" grupės auklėtoja Saliutė Aleksandravičienė labai džiaugėsi būriu mergaičių. Vaikučių tą dieną grupėje buvo daug, tai mergaitės tikrai turėjo ką veikti, kad padėtų auklėtojai užimti veikla visus.

Auklėtoja Laimutė Barčauskienė buvo sužavėta, kaip įdėmiai "Voveriukai" klausėsi Dovydo ir Gretos skaitomų pasakų, mokomų eilėraščių. Ir patys gimnazistai daug klausinėjo auklėtojos, domėjosi profesija, prisiminė savo vaikystę. Auklėtoja paminėjo, kad moksleiviai labai darbštūs, mandagūs. Pačių mažiausiųjų – "Viščiukų" – grupės auklėtoja Irma Knyzelienė ir auklėtojos padėjėja Reda Kaušienė gyrė ir savo "mokines" – kokių gražių darbelių merginos pagamino su mažyliais! Auklėtoja Irma džiaugėsi, kad Eglė ir Eimantė ne tik talkino ugdomojoje veikloje, bet ir padėjo suorganizuoti žygį į mišką. "Dviese su mažyliais taip toli niekada nekeliaujame, gerai, kad buvo gimnazistės. Pasivaikščiojome miške, apžiūrėjome plukes, parsinešėme pasimerkti į grupę šakelių", sakė auklėtoja Irma. 

Lopšelio-darželio darbuotojams tai buvo įsimintinos dienos.

Daugiau nuotraukų galite pamatyti čia.

 

Irena Levickienė,

direktoriaus pavaduotoja ugdymui