Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis inicijavo rajoninį ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikams žaidimą – viktoriną „Kelionė pas Gudrutį“. Šio renginio tikslas – atrasti gabius vaikus.

2015 m. gegužės 14 d. į „Kūlverstuko“ lopšelį-darželį atvyko penkių rajono darželių komandos. Visas komandas vertino 4 asmenų vertinimo komisija. Žaidimą – viktoriną vedė rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinio būrelio pirmininkė Zita Monstavičiūtė.

Kiekviena žaidime – viktorinoje dalyvaujanti komanda turėjo sugalvoti pavadinimą ir trumpai pristatyti savo komandą.

Tytuvėnų vaikų lopšelio-darželio komandą „Išmintingi pelėdžiukai“ sudarė: Matas Donėla, Neda Baranauskaitė, Evita Purytė, Armandas Baranauskas, Mindaugas Važinskis. Vaikai atliko praktines, kūrybines užduotis, vyko kapitonų mūšis.

Kol buvo skaičiuojami užduočių atlikimo balai, žaidimo – viktorinos dalyviams dainavo „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio auklėtiniai.

Atlikus visas žaidimo – viktorinos užduotis ir susumavus užduočių atlikimo balus, buvo išaiškinti nugalėtojai. Jais tapo Tytuvėnų vaikų lopšelio-darželio komanda „Išmintingi pelėdžiukai“.

Visas komandas pasveikino Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Vijoleta Norkutė, apdovanojo diplomais, prizais.

Kitais metais šį žaidimą-viktoriną organizuos nugalėtojai – Tytuvėnų vaikų lopšelis-darželis.

 

PU pedagogė Rima Šivickienė