Šis aprašas padės geriau atpažinti vaiko ugdymosi pasiekimus ir poreikius, rengti ir atnaujinti įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą, pritaikyti ją kiekvienam vaikui pagal jo poreikius ir gebėjimus. Žaismingai iliustruotame leidinyje į ikimokyklinį ugdymą žvelgiama iš vaiko perspektyvos – jis pripažįstamas kaip savo poreikius turinti individualybė, pasaulį pažinti ir suprasti geriausiai gebanti pati aktyviai veikdama: bandydama, kurdama, tyrinėdama, žaisdama ir taip kaupdama savo asmeninę patirtį. 

 

http://issuu.com/ikimokyklinis/docs/ikimok_pasiekimu_aprasas