Balandžio 20 d. Tytuvėnų vaikų lopšelyje-darželyje svečiavosi Pakruojo rajono ikimokyklinių ugdymo įstaigų vadovai ir pedagogai.  Buvo dalijamasi gerąja darbo patirtimi. Skaitomi pranešimai: „Tėvų ir pedagogų sąveika: nuo bendravimo iki bendradarbiavimo“ – direktorė D. Žilinskienė; „Įstaigos veikla skatinant fizinį aktyvumą“ – direktoriaus pavaduotoja ugdymui I. Knyzelienė; „Bendravimas ir bendradarbiavimas su tėvais sprendžiant vaikų kalbos ugdymo(si) problemas – logopedė-specialioji pedagogė S. Andrulienė.