Kelmės r. Tytuvėnų vaikų lopšelis-darželis visas ikimokyklinio ugdymo įstaigas kviečia dalyvauti Respublikiniame kūrybinių darbų-piešinių konkurse ,,ŠEIMOJE AŠ MYLIMAS ESU“. Konkursas, skirtas šeimos mėnesiui paminėti. Jį organizuoti paskatino didžiulis noras pajusti, kaip vaikas įsivaizduoja savo šeimą. Jis skirtas įgyvendinti kūrybos džiaugsmą, netradiciškai paminint šeimos mėnėsį, jungiantis ikimokyklinio amžiaus  vaikus kurti, kartu dovanojant savo šeimai džiaugsmą. Siekiame ugdyti dalyvių menines kompetencijas, sudaryti galimybę vaikų, pedagogų saviraiškai, kūrybiškos patirties sklaidai, išsaugant lietuviškas tradicijas. Paskatinti aktyvaus bendradarbiavimo su ugdytinių šeimos nariais, organizuojame konkursą ir tikimės aktyvaus dalyvavimo.

Konkursas organizuojamas dviem etapais: I etapas – iki 2016 m. gegužės 20 d. piešiniai atrenkami ugdymo įstaigose ir pristatomi organizatoriams, šiuo atveju Tytuvėnų vaikų lopšeli-darželis; II etapas – 2016 m. gegužės 25 d. piešiniai bus atrenkami ir vertinami komisijos narių. Konkurso nugalėtojai ir juos paruošę pedagogai bus apdovanojami diplomais.

 

Organizatorius

Kelmės r. Tytuvėnų vaikų lopšelis-darželis 

"ŠEIMOJE AŠ MYLIMAS ESU" NUOSTATAI