Ryte pedagogai turėjo galimybę stebėti logopedės-specialiosios pedagogės vedamas veiklas, konsultuotis rūpimais klausimais. Po pietų pedagogai rinkosi metodiniame kabinete, kur išklausė S. Andrulienės skaitomo pranešimo „Vaiko gerovės samprata“. Vėliau pedagogai dalyvavo apskritojo stalo diskusijoje.

Logopedė-specialioji pedagogė Sandra