Seminarą organizavo Kelmės rajono Tytuvėnų vaikų lopšelis-darželis; Kelmės rajono savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras; Kaišiadorių rajono švietimo ir kultūros paslaugų centras.

Kelmės r. Tytuvėnų vaikų lopšelio-darželio pedagogų gerosios patirties sklaida: pranešimas ,,Sveikos gyvensenos galimybės bendradarbiaujant su šeima“, direktorė Daiva Žilinskienė; pranešimas „Įstaigos veikla, skatinant sveiką gyvenseną per fizinį aktyvumą“, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irma Knyzelienė; pranešimas „Projektinė veikla sprendžiant vaikų kalbos ugdymo problemas“, logopedė-specialioji pedagogė metodininkė Sandra Andrulienė; pranešimas „Sveikos gyvensenos ugdymas, išnaudojant regiono aplinkas“, Laimutė Barčiauskienė, auklėtoja metodininkė.

Kaišiadorių rajono ikimokyklinio ugdymo pedagogų gerosios patirties sklaida: pranešimas „Vaikų kūrybiškumo ugdymas“, Edita Stanislauskienė, l./d. „Žvaigždutė“ auklėtoja; pranešimas „Metodinės priemonės „Bitute pilkoji“, Dalia Kupčiūnienė, l./d. „Žvaigždutė“ vyr. auklėtoja; teorinis – praktinis užsiėmimas „Kvilingas – smulkiosios motorikos lavinimui“, Rima Parniauskienė, l./d. „Žvaigždutė“ auklėtoja; pranešimas „Muzikinio turinio naujovių paieška“, Asta Veverskytė, l./d. „Žvaigždutė“ meninio ugdymo mokytoja ekspertė; pranešimas „Emocinio intelekto ugdymas kimočių pagalba“, Jolita Kakanauskienė, V. Giržado prog-jos priešmokyklinio ugdymo pedagogė; pranešimas „Kalbos raidą skatinantys metodai“, Birutė Tadarauskienė, l./d. „Spindulys“ logopedė metodininkė; pranešimas „Netradicinės meninės raiškos priemonės“, Lina Jakštienė, l./d. „Spindulys“ vyr. auklėtoja.

Po darbingos dienos pedagogai dalyvavo Tytuvėnų vaikų lopšelio-darželio organizuotoje edukacinėje programoje.