Įspūdžiai plenero metu.

Pedagogai, vaikai ir jų tėveliai suradę gražią ir jaukią aplinką Tytuvėnų  miestelio teritorijoje ėmėsi darbo. Linksmai nusiteikę vieni kasė kastuvais, kiti rideno sniego kamuolius, vežė rogėmis ir supylė „piliakalnį“. Tėveliai kartu su pedagogais lipdė sniego plytas, iš kurių vaikai statė pilies sienas, spalvino dažais, o takelį, vedantį į pilį, nupiešė Lietuvos vėliavos spalvomis. Pastatyta pilis suteikė pasididžiavimo jausmą savo Tėvyne.