„Pelėdžiukų“ grupėje vyko projekto „Ar pažįsti medį?“ pristatymas. Projekto tikslas – gilinti ir turtinti vaikų žinias apie medžių įvairovę ir jų reikšmę žmogui bei gamtai. Projektas vyko trimis etapais. Pirmasis etapas vyko rudenį, antrasis – žiemą, trečiasis – pavasarį. Projekte dalyvavo ne vien vaikai, bet ir jų tėveliai. Visas projekto metu vykdomas veiklas integravome į ugdomąją veiklą. Vaikai lankydavosi miške ir geriau susipažino su jo aplinka, išmoko teisingai elgtis miške. Įvairi natūrali aplinka ir kaskart kitokios aplinkybės skatino smalsumą, ugdė pastabumą, suteikė daugiau galimybių įvairiems potyriams, jausmams ir pažinimui, kėlė vaikams saugumo ir pasitikėjimo savimi jausmą. Vaikai domėjosi miško augalais, mokėsi atpažinti bei teisingai pavadinti medžius, apie kuriuos sužinojo grupėje. Mokėsi veikti pasinaudodami turimomis žiniomis, o vėliau ne kartą reflektuoti įgytą naują patirtį, kurti, dalytis tuo, ką sužinojo ir išmoko su kitais.

Baigiamasis projekto akcentas buvo šventinis rytmetis „Nuotykiai miške“. Šį projektą per vaidybinę ir muzikinę veiklą vaikai pristatė įstaigos pedagogams ir savo tėveliams. Įgytas žinias apie medžius, įtvirtino žaisdami.

Rima ir Asta