Pirmąją spalio savaitę Tytuvėnų vaikų lopšelio-darželio „Pelėdžiukų“ grupėje pradėtas vykdyti respublikinis ikimokyklinių ugdymo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų prevencinis projektas „Žaidimai moko“. Projekto tikslas – specialiųjų užduočių ir žaidimų pagalba lavinti penkiamečių ir šešiamečių erdvės, regimąjį suvokimą, tikslinti ir tobulinti smulkiuosius (riešo, rankų, pirštų) judesius. Projekto trukmė – einamųjų mokslo metų spalio 1 d. – balandžio 1 d. Projekto veiklas organizuoja logopedė-specialioji pedagogė metodininkė Sandra Andrulienė.