„Zuikučių” grupės ugdytiniai dalyvaus respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų piešinių parodoje „Mano Kalėdos“. Parodą organizuoja Mažeikių lopšelis-darželis „Žilvitis“. Piešinių atranka vyks 2018 metų sausio 6 dieną.

Auklėtojos Laimutė ir Indra