Šiandien mūsų lopšelyje-darželyje buvo švenčiamos vaikų Velykėlės. Susirinkusius vaikus pasveikino Velykė ir kiškutis. Skambėjo dainelės apie pavasarį, Velykas. Visi „margino“ didįjį kiaušinį. Paskui šventinio rytmečio dalyviai išgužėjo į lauką. Ten vaikai spalvotomis kreidelėmis ant asfalto piešė margučius, nuo mūsų kalniukų rideno iš namų atsineštus tikrus margučius. Parungtyniavę visi linksmai suko ratelius.

Logopedė-specialioji pedagogė Sandra A.