Smagiai praleidome tautinio šokio rytmetį „Mano Lietuva“. Renginio pradžioje vaikai atliko inscenizuotą dainą-šokį „Nupiešiu Lietuvą“. Vėliau „Zuikučių“ grupės vaikai pašoko „Sėjau rūtą, sėjau mėtą“. Šokti ir žaisti „Jurgeli, meistreli" meninio ugdymo pedagogė Irena M. išmokė „Viščiukus“. Šokį „Kiškelis“ parengė „Voveriukai“. Labai gražiai sušoko ir „Pelėdžiukų“ grupė. Jie išmoko liaudies šokį „Malūnėlis".