Šiandien lopšelio-darželio bendruomenė dalyvavo projekto „Vaiko kelias į gražią kalbą“ veikloje „Lietuviškos skaičiuotės“. Renginį vedė logopedė-specialioji pedagogė Sandra Andrulienė. Ji papasakojo, kad skaičiuotė, tai vaikiškas žaidimas – eilėraštukas, kuriuo galima parinkti (išskaičiuoti) pradėsiantį užduotį ar žaidimą vaiką. Vaikai dažniausiai stovi ratu, vienas iš jų, skanduodamas žodžius, rodo paeiliui į kiekvieną žaidėją; ties kuriuo ištariamas paskutinis skiemuo arba žodis, tas išeina iš rato. Vaikų folklore skaičiuotės nestokoja populiarumo ir šiomis dienomis. Dažnai ir dabar žaidimus, kuriuose reikia pasiskirstyti vaidmenimis, vaikai pradeda išsiskaičiuodami. Vedančioji pamokė, kaip reikia išsiskaičiuoti. Paskui, vienas po kito, vaikai noriai pademonstravo, kokių moka skaičiuočių. Renginio pabaigoje visi padainavo gražią dainelę.