Šiandien mūsų įstaigoje vyko renginys, skirtas Atvelykio tradicijų puoselėjimui − „Mažosios Vaikų Velykėlės“. Šią pavasario šventę paminėti visi susirinko lopšelio-darželio aikštyne. Netrukus pasirodė ir Zuikutis (auklėtoja Indra Š.), ir Velykė (auklėtoja Saliutė A.) su palyda, kuri padėjo jai nešti pintines su margučiais. Velykė parodė, kokių puikių ir gražių margučių vaikams atnešė. Papasakojo, kodėl marginami kiaušiniai, aptarė su vaikučiais, ką simbolizuoja margučių spalvos. Vėliau Zuikis pakvietė vaikus padeklamuoti eilėraštukų ar padainuoti dainelių apie pavasarį ir Velykas. Šventėje dalyvaujantys žaidė, šoko, „margino“ Didįjį kiaušinį. Paskui visi prie jo nusifotografavo. Linksmiausia renginio dalis buvo – margučių ridenimas.