Kiekvieni metai atneša svarbią ir ypatingą dieną – priešmokyklinukų išleistuves. Ketvirtadienį mūsų priešmokyklinukai kartu su savo auklėtoja Rima Šivickiene pakvietė į savo šventę tėvelius, artimuosius, auklėtojas, lopšelio-darželio darbuotojus. Vaikai parodė, kiek per šiuos mokslo metus išmoko eilėraščių, skambių dainelių. Direktorė kiekvienam priešmokyklinukui įteikė diplomą, patvirtinantį, kad jie baigė priešmokyklinio ugdymo programą ir palinkėjo sėkmės mokykloje. Po renginio visi ėjo į darželio kiemą. Kiekvienas sugalvojo norą ir paleido į dangų spalvotus balionus. Prisiminimui apie mūsų lopšelį-darželį, tėvelių padedami, pasodino Rojaus obelaitę. Ji ilgai, ilgai puoš darželio kiemą ir visiems primins šiuos nuostabius vaikus ir čia praleistą laiką. Linkime būsimiems pirmokėliams ištvermės, ryžto, geros nuotaikos, o tėveliams dėkojame už bendravimą ir bendradarbiavimą per visus šiuos metus.