Saulėtą rugsėjo 20 dienos pavakarę Tytuvėnų vaikų lopšelio-darželio vaikučiai ir jų tėveliai, įstaigos bendruomenė skubėjo į miestelio aikštę, kur dalyvavo puikioje lietuviškų šokių populiarinimo akcijoje. Vienas iš svarbiausių akcijos tikslų – įtraukti į liaudies šokio sūkurį kuo daugiau žmonių. Siekiama, kad kiekvienas žmogus galėtų dalyvauti, išbandyti, pamėgti pašokti. Mūsų vaikučiai pašoko liaudies ratelį „Aguonėlė“ ir linksmai pasiautė. Šis lietuvišką šokį populiarinantis projektas suteikė daug smagių emocijų, judėjimo džiaugsmo, progą pabendrauti, pasimokyti tradicinių šokių, giliau pažinti tautos kultūrą, tradicijas.

Meninio ugdymo pedagogė Asta B.