2019 m. rugsėjo mėn. Tytuvėnų vaikų lopšelis-darželis dalyvauja fizinio aktyvumo plėtrą skatinančiame sporto projekte Nr. SRF-SRO-2019-1-0184/SIĮ „Saugus, aktyvus ir sveikas“, kurį įgyvendina Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis. Fondo lėšomis remiama veiklos sritis: Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas.

Projekto santrauka:

Fizinis aktyvumas yra vienas svarbiausių sveikos gyvensenos veiksnių, o vaikystėje susiformavę fizinio aktyvumo įpročiai išlieka visą gyvenimą. Siekdami, kad projekte dalyvaujančiose ikimokyklinėse ugdymo įstaigose sveikatinamasis fizinis aktyvumas taptų vienu iš strateginių prioritetų ir, bandydami pakreipti ugdymo turinį norima linkme, numatėme vaikams patrauklias, jų žinias ir praktinius įgūdžius plėsiančias kryptingas fizinio aktyvumo plėtrą ir kokybę skatinančias veiklas, padėsiančias mums siekti numatyto tikslo.

Projekto įgyvendinimo veiklose dalyvaus ir socialiai pažeidžiama tikslinė grupė – vaikai su negalia („Kūlverstuko“ lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo ir dienos socialinės globos grupių ugdytiniai). Į sporto veiklas numatyta įtraukti ir ugdytinių tėvus, kurie bus skatinami laisvalaikį su vaikais leisti aktyviai. Vaikai yra linkę kopijuoti tėvų elgesį, perimti jų įpročius ir elgsenos modelius, todėl teigiamas asmeninis tėvų elgsenos pavyzdys projekto metu bus svarus įnašas į vaikų auklėjimą ir ugdymą bei jų sveikos gyvensenos įpročių formavimą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-09-02–2021-09-01.

Projektas „Saugus, aktyvus ir sveikas“, kurį įgyvendina Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis, bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Visa informacija apie projekto eigą bus skelbiama Tytuvėnų vaikų lopšelio-darželio tinklalapyje www.tytuvenudarzelis.lt ir https://www.facebook.com/tytuvenuvaiku.lopselisdarzelis/?ref=settings