Lopšelyje-darželyje vyko „Rudens madų šou“. Šou pradėjo ir visus, sugužėjusius į renginį, pasveikino vaisių ir daržovių „komitetų“ atstovai – Morka (auklėtoja Irena) ir Obuolys (auklėtoja Zita). Šios svarbios šventės personos vaikams uždavė daug mįslių, kvietė juos ant „podiumo“ pademonstruoti rudens madų. Buvo puikus reginys, o ir vaikai labai įdomiai ir gražiai pademonstravo savo rudeniškus apdarus. Kiekvienos grupės vaikai padeklamavo eilėraštukų ir padainavo dainelių apie rudenį, pašoko puikų draugų ratelį. Už nuostabius pasirodymus grupės buvo apdovanotos, vyko fotosesija.