Rugsėjo–spalio mėnesiais Tytuvėnų vaikų lopšelio-darželio bendruomenė vykdė pirmąsias 2019-2021 m. Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio įgyvendinamo projekto Nr. SRF-SRO-2019-1-0184/SIĮ „Saugus, aktyvus ir sveikas“ veiklas. Jų metu buvo organizuoti ugdytiniams patrauklūs, jų žinias ir praktinius įgūdžius plečiantys kryptingi fizinio aktyvumo plėtrą ir kokybę skatinantys užsiėmimai, padedantys saugoti ir stiprinti fizinę vaikų sveikatą tenkinant saugumo, aktyvumo ir saviraiškos poreikius. Tytuvėnų vaikų lopšelyje-darželyje vyko dviratukų ir paspirtukų paroda, judėjimo priemonių meninės dėlionės iš dangtelių, grupėse vyko saugaus eismo ir elgesio gatvėje taisyklių pakartojimas. Į pamokėlę  „Įsimink, išmok, pakartok“ pas vaikus atvyko policijos bičiulis Amsis. Rudeninėje sportinėje veikloje „Rieda dviratukas – vejas paspirtukas“, vykusioje Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos stadione, dalyvavo Tytuvėnų vaikų lopšelio-darželio ugdytiniai, pedagoga iir „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio bendruomenė.

Vaikai ne tik smagiai leido laiką, stiprino žinias apie saugų eismą, ugdėsi sveikos gyvensenos įgūdžius, ekologinio sąmoningumo pradmenis ir socialines kompetencijas, bet ir stiprino pozityvų požiūrį į aktyvų poilsį lauke bei aplinkos neteršiančias transporto priemones.

Projektas „Saugus, aktyvus ir sveikas“, kurį įgyvendina Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis kartu su Tytuvėnų vaikų lopšeliu-darželiu, bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Dviratuko ir paspirtuko dėlionė iš dangtelių

        

Dviratukų, paspirtukų paroda

        

Saugaus eismo ir elgesio taisyklių pakartojimas

        

Amsiaus pamokėlės „Įsimink, išmok, pakartok“

        

Sportinės rungtys