Mūsų vaikų lopšelio-darželio bendruomenė atsiliepė į tradicinį tarptautinės istorinio teisingumo komisijos kvietimą kūrybiškai paminėti tarptautinę Tolerancijos dieną ir prisijungė prie šiemetinės pilietinės iniciatyvos. Šiais metais tarptautinės Tolerancijos dienos simbolis – Tolerancijos švyturys.  Kaip švyturys reiškią saugų kelią laivams, taip ir tolerancija žmonių santykiuose reiškią pakantumą, gebėjimą išlaikyti pagarbą nepaisant skirtingų pažiūrų, tautybės, rasės, skirtingos religijos. Auklėtoja Saliutė Aleksandravičienė visiems priminė, kad turime gyventi tolerantiškoje visuomenėje, būti tolerantiški vienas kito atžvilgiu, nebūti priešiškiems kitam, kitokiam. Vaikai ruošėsi šiai iniciatyvai – spalvino piešinukus, mažesnieji savo delniukų atspaudais išmargino popieriaus lapus ir renginio metu, padedant suaugusiems, iš jų „statė“ Tolerancijos švyturį. Sukūrėme švyturį ir nusprendėme, kad kiekvienas žmogus gali būti švyturiu kitiems, skleidžiantis pagarbos, mandagumo ir šypsenų šviesą.