Kelmės r. Tytuvėnų vaikų lopšelis-darželis kartu su Šiaulių r. Kurtuvėnų mokykla-daugiafunkciu centru, Šiaulių r. Bubių mokykla, Šiaulių r. Aukštelkės mokykla-daugiafunkciu centru ir Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija įgyvendina projektą „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas, diegiant IKT technologijas ir STEAM metodus“.

Projekto tikslas – pagerinti ikimokyklinio ugdymo kokybę, skatinti pokyčius projekte dalyvaujančių ikimokyklinio ugdymo įstaigų veikloje.

Įgyvendinus projektą bus parengta ikimokyklinio amžiaus vaikų aplinkos pažinimo ir skaičiavimo gebėjimų ugdymo, integruojant IKT technologijas, STEAM metodus bei lauko pedagogikos principus, metodinė medžiaga. Mokymų metu pedagogai bus supažindinti su parengtos metodinės medžiagos praktinio taikymo galimybėmis. Pedagogai praktiškai įgyvendins metodinėje medžiagoje pateiktas metodines rekomendacijas, koreguos mokyklų veiklos tobulinimo veiksmų planus, atnaujins ugdymo turinį pagal konkrečios mokyklos poreikius.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.