Rytmetis Vasario 16-ąjai, Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti prasidėjo V. Kudirkos Tautine giesme – Lietuvos himnu. Vaikai deklamavo eiles, dainavo daineles apie Lietuvą, šoko. Noriai dalyvavo viktorinoje, kurios metu aptarė įžymiausias mūsų šalies istorines vietas. Buvo apdovanoti respublikinio piešinių konkurso-parodos „Tavo gimtinė – Tėvynės dalis“ I-ojo etapo laimėtojai. Šventės pabaigoje visi dalyviai papuošė „Lietuvą“ širdelėmis.

Renginį organizavo ir vaikus jam paruošė meninio ugdymo pedagogė Asta B., pedagogės Aistė Š., Zita B.