Šiandien mūsų vaikų lopšelio-darželio bendruomenė svečiavosi Tytuvėnų regioninio parko lankytojų centre. Visi klausėsi ekologės D. Pranckūnienės paskaitėlės apie klimato kaitą. Jau daug metų fiksuojami klimato pokyčiai parodo, kad pagrindinė Žemės klimato kaitos priežastis – žmonių veikla. Žmonės nuo industrializacijos pradžios pradėjo keisti atmosferos cheminę sudėtį ir taip sustiprino šiltnamio efektą. Žemės atmosferoje kaupiasi įvairios dujos, kurias išskiria įvairios transporto priemonės, labai didelė pramonė, žemės ūkis. Šios dujos praleidžia Saulės spindulius, tačiau sulaiko šilumą, sklindančią nuo Žemės paviršiaus. Dujų gausėjimą taip pat lėmė neapgalvoti žmonijos veiksmai: miškų kirtimas, perteklinis maisto ir daiktų vartojimas, netinkamai tvarkomos gamybos ir buities atliekos. Šios paskaitėlės metu vaikams buvo paaiškinta, kad taupydami vandenį, šilumą, elektros energiją, atsisakydami perteklinio maisto ir daiktų, rūšiuodami atliekas, nešiukšlindami gamtos ir kitais savo darbais mes visi galime prisidėti prie klimato kaitos mažinimo.                         Šį užsiėmimą inicijavo įstaigos sveikatos stiprinimo komanda.