Mieli tėveliai (globėjai),

informuojame, kad nuo kovo 30 dienos Kelmės r. Tytuvėnų vaikų lopšelyje-darželyje ugdymas vyks nuotoliniu būdu.
Pedagogai elektroniniame dienyne ,,Mūsų darželis“ ir kitoje, su Jumis sutartoje elektroninėje aplinkoje, pateiks savaitės ugdomąsias užduotis vaikams. Visos užduotys rekomendacinio pobūdžio. Tikimės, Jūsų, tėveliai pagalbos ir supratimo, organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu. Kilus klausimams galite kreiptis į grupių auklėtojas, pagalbos vaikui specialistę, direktoriaus pavaduotoją ugdymui Irmą Knyzelienę. Pedagogai su Jumis nuolatos palaikys ryšį, teiks konsultacijas ir lauks atsiliepimų, nuotraukų apie ugdymo turinio įgyvendinimą.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irma Knyzelienė ir direktoriaus pavaduotoja ūkiui Ieva Andrulienė Jus konsultuos dėl IKT.

Irma Knyzelienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – stoskuviene@gmail.com
Ieva Andrulienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui – ieva.gulbickaite@gmail.com