Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, siekdamas mažinti užsikrėtimo COVID-19 liga grėsmę ugdymo įstaigų bendruomenėse, parengė algoritmus ugdymo įstaigų vadovams, darbuotojams ir ugdytinių tėvams (globėjams, rūpintojams), kuriuose numatyta veiksmų seka gavus informaciją apie ugdymo įstaigoje patvirtintą COVID-19 ligos atvejį aukščiau minėtoms tikslinėms grupėms. Atsižvelgiant į NVSC Šiaulių departamente gaunamus ugdymo įstaigas lankančių vaikų tėvų (globėjų, rūpintojų) paklausimus, susijusius su koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsme, informuoja apie privalomus atlikti veiksmus, turėjus didelės rizikos sąlytį su asmeniu, kuriam patvirtinta COVID-19 liga ar mokiniui/ugdymo įstaigos darbuotojui patvirtinus COVID-19 ligą. Prašome skaityti pridėtas rekomendacijas.