Asociacijos „Gyvoji planeta“ komanda pristatė naują projektą, skirtą gyvybei, gyvenančiai Žemėje. Jo tikslas – pažvelgti į kitas gyvybės rūšis, siekiant pažinti, mokintis iš jų, gerbti, puoselėti gražų, harmoningą santykį su jomis.                    Projektas vyko keturiais etapais, kurių metu projekto vykdytojai turėjo dalyvauti visuose etapuose.                                  „Pelėdžiukų“ grupės ugdytinių pasirinkta gyvūnų rūšis – skruzdėlė. Vaikai gilinosi į pasirinkto gyvūno pasaulį, atrado jo dorybės savybes, išreiškė susižavėjimą juo savo kūrybiniuose darbuose.                                                                              Ugdytiniai susipažino su skruzdėlių pasauliu, apžiūrėjo skruzdėlyną, dainavo, šoko, skaičiavo, vaidino, kūrė. Atlikdami kūrybinius darbelius, vaikai naudojo antrines žaliavas, gamtinę medžiagą.                                                                            Savo dalyvavimu projekte, vaikai išreiškė pagarbą ir dėkingumą gyvūnams, gyvenantiems šalia mūsų. Sutarė vaikai, kad savo mažuosius draugus aplankys pavasarį, kai skruzdėlės atsibus po žiemos miego. Pasidžiaugti „Pelėdžiukų“ grupės vaikų atlikta „Skruzdėliukų mankšta“ galima šioje video nuorodoje iš youtube.comhttps://youtu.be/JTnNj8oPFvM

Pedagogė R. Šivickienė