PROJEKTAS

Projektas „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigų veiklos tobulinimas, diegiant IKT technologijas ir STEAM metodus“