Tytuvėnų vaikų lopšelio-darželio ugdytiniai ir darbuotojai atšventė Sekmines – piemenėlių,  naminių gyvulių ir augalų garbinimo šventę.  Tai pati gražiausia ir jau paskutinė pavasario šventė, ženklinanti pavasarinių darbų pabaigą, ėjimą į vasarą. Taigi, vyresnysis piemuo su piemenėliu pradėjo ganiavos laiką ir išginė „aveles“ pasiganyti, papasakojo vaikams, kad Sekminių šventė graži savo papročiai ir tradicijomis. Mokino vaikus pinti žolių vainikus ir jais padabino „aveles“. Vaišino namine duona ir lašinukais, kad metai būtų turtingi, derlingi ir gražūs. Vaikai dainavo piemenų dainas, šoko ratelius, žaidė žaidimus. Gera buvo mūsų Sekminių šventė!