Priėmimo tvarka

Kelmės rajono savivaldybės taryba 2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-206 „Vaikų priėmimo į Kelmės rajono savivaldybės lopšelius-darželius tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtino naują Vaikų priėmimo į Kelmės rajono savivaldybės vaikų lopšelius-darželius tvarkos aprašą  (VAIKŲ PRIĖMIMO Į LOPŠELĮ – DARŽELĮ TVARKA).

Nuo 2017 m. birželio 1 d. pradeda veikti Priėmimo į vaikų lopšelius-darželius elektroninė sistema. Sistemos adresas https://darzeliai.nevda.lt/  (toliau – Sistema). Sistema pasiekiama Kelmės rajono savivaldybės svetainės viršutinio meniu skiltyse „SAVIVALDA“ ir „ŠVIETIMAS“ –> Nuorodos

Vienas iš tėvų (globėjų) Sistemoje užpildo elektroninį prašymą dėl vaiko priėmimo į lopšelį-darželį. Prašyme nurodo:

1. Vaiko ir jo tėvų (globėjų) asmens duomenis, deklaruotą ir faktinę gyvenamąją vietą, kontaktinį telefoną, elektroninio pašto adresą;
2. Pageidaujamą priėmimo datą;
3. Pirmumo teisę suteikiančias priežastis;
4. Pageidaujamas paslaugas, t. y. specialiąją pagalbą.

Įregistravus elektroninį prašymą, Sistema automatiškai praneša apie sėkmingą duomenų užregistravimą, vaikui suteikiamas unikalus kodas bei eilės numeris.

Sistemoje tėvams (globėjams) suteikiama teisė pagal unikalų vaiko kodą pasitikrinti vietą pageidaujančiųjų lankyti lopšelį-darželį eilėje ir sudaroma galimybė formuluoti paklausimus apie vaikų priėmimą į grupes. Sistemoje elektroniniai prašymai registruojami nuolat. Prašymai, kuriuose pateikta netiksli informacija arba nurodyti ne visi duomenys, neregistruojami.

Tuo atveju, jeigu tėvai (globėjai) neturi interneto prieigos, jie gali elektroninį prašymą užregistruoti pageidaujamame lankyti lopšelyje-darželyje.

GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMAS

Grupės komplektuojamos pagal vaikų amžių:

ikimokyklinio ugdymo:

2–3 m.; 3–4 m.; 4–5 m.

priešmokyklinio ugdymo:

6-7 m.

ĮSTAIGOS DARBO LAIKAS IR DIENOS REŽIMAS

Darbo laikas nuo 7.30 iki 18.00 val. Įstaigoje nustatyta 5 darbo dienų savaitė. Vaikai priimami nuo 7.30 val. iki 9.00 val. Neatvykus iki 9.00 val., tėvai apie neatvykimo priežastis privalo informuoti grupės auklėtoją.

įsteigtas

pedagogai

Vaikai

personalo darbuotojų

Kontaktai

Adresas: Taikos g. 1, LT-86475 Tytuvėnai

Telefonas: 8 427 56435

El. paštas: tytuv.l.d@gmail.com