Ugdymas

UGDYMO PROGRAMOS

  • Ikimokyklinis ugdymas vykdomas pagal lopšelio-darželio pedagogų parengtą ikimokyklinio ugdymo programą, patvirtintą Kelmės raj. savivaldybės Tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T-160;
  • Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal „Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą” (2014);
  • Sveikos gyvensenos programa 2015-2019 m. m. “Sveikatos spindulėlis”, patvirtintą Tytuvėnų vaikų lopšelio-darželio direktoriaus 2015 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-10.
  • Nuo 2011 m. sausio mėn. priešmokyklinėje grupėje pradėtas vykdyti Goethe`s instituto projektas „Vokiečių kalba su Hans Hase priešmokykliniame ugdyme“.
  • Tarptautinė vaikų socialinių gebėjimų ugdymo programa “Zipio draugai”.

įsteigtas

pedagogai

Vaikai

personalo darbuotojų

Kontaktai

Adresas: Taikos g. 1, LT-86475 Tytuvėnai

Telefonas: 8 427 56435

El. paštas: tytuv.l.d@gmail.com